تبلیغات
شکار در ارومیه - قیمت تفنگ های شکاری

شکار در ارومیه

شکار و طبیعت ارومیه


تاریخ:شنبه 17 تیر 1391-04:59 ب.ظ

قیمت تفنگ های شکاری

نوع سلاح                                                                                قیمت نهایی (ریال)

نخجیر یک لول منبت                                                                                   5868000
نخجیر یک لول ساده                                                                                   5250000
نخجیر دو لول منبت                                                                                   9215500
نخجیر دو لول ساده                                                                                  8700500
سیاوش                                                                                              4477500
پنج تیر مخصوص  (صیاد)                                                                               17867500
پنج تیر معمولی (صیاد)                                                                              16837500
دو لول روی هم تک ماشه (ترکیه)                                                                      27755500
تک لول (روسیه)                                                                                     11172500
دو لول روی یهم با پوکه پران (روسیه)                                                                     31257500
دو لول کنارهم با پوکه پران (روسیه)                                                                     18897500
               نخجیر3(270)                                                                                     13747500